Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12744 QUÍMICA ECOLÒGICA O 4
12711 DISSENY D'EXPERIMENTS I ANÀLISIS DE DADES B 5
12710 BASES DE LA PROTECCIÓ INTEGRADA DE CULTIUS B 5
12741 BIOTECNOLOGIA VEGETAL APLICADA A LA PROTECCIÓ DE CULTIUS O 5
12712 MALHERBOLOGIA B 10
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12745 TÈCNIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS O 5
12740 AGRONOMIA:SISTEMES AGRÍCOLES O 6
12742 GEOESTADÍSTICA O 4
12723 PROGRAMES DE PROTECCIÓ INTEGRADA DE CULTIUS B 10
12720 ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA B 10
12743 INTRODUCCIÓ A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA O 10
12721 PATOLOGIA VEGETAL B 10
12722 PRODUCTES FITOSANITARIS B 5
2n CURS
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12730 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 20