Treball de Fi de Màster

Treball Fi de Máster (20 ECTS) (normativa). Projecte experimental a desenvolupar en camp o laboratori a la UdL, la UJI, la UdG, la UPC, altres institucions públiques o també empreses prèviament concertades.

Criteris d'avaluació del TFM

Normativa