Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster Protecció Integrada de Cultius
Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura
Durada: 1 any i mig
Crèdits ECTS: 90 ECTS
Títol al que dona dret: Màster Protecció Integrada de Cultius

Aquí podeu consultar el pla en pdf

El màster ofereix diferents assignatures optatives per a què cada estudiant opti per acabar amb una formació orientada a l’exercici professional en qualsevol de les vessants de Sanitat Vegetal i la Protecció de Cultius o amb una formació orientada a la carrera investigadora.

El percentatge d’ensenyaments pràctics (pràctiques de laboratori, de camp, d’informàtica i viatges) serà del 40%. Si la situació no permetés la realització de les activitats pràctiques de forma presencial física, es substituirien per activitats desenvolupades de forma virtual amb presència dels / de les professors / es i convidats / des dels àmbits acadèmic i professional, tals com sessions de debat, pràctiques a distància o altres. El Pla d'Estudis no contempla pràctiques externes obligatòries.

El sistema d’avaluació dels coneixements i de les competències adquirides per l’estudiant a cada assignatura és avaluació continua.

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12710 BASES DE LA PROTECCIÓ INTEGRADA DE CULTIUS B 5
12711 DISSENY D'EXPERIMENTS I ANÀLISIS DE DADES B 5
12712 MALHERBOLOGIA B 10
12741 BIOTECNOLOGIA VEGETAL APLICADA A LA PROTECCIÓ DE CULTIUS O 5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12720 ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA B 10
12721 PATOLOGIA VEGETAL B 10
12722 PRODUCTES FITOSANITARIS B 5
12723 PROGRAMES DE PROTECCIÓ INTEGRADA DE CULTIUS B 10
12740 AGRONOMIA:SISTEMES AGRÍCOLES O 6
12742 GEOESTADÍSTICA O 4
12743 INTRODUCCIÓ A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA O 10
12745 TÈCNIQUES D'APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS O 5
SEGON CURS
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12730 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 20