Fitxa de la titulació

Nom

Màster en Protecció Integrada de Cultius

Crèdits ECTS

90 CTS

Preu crèdit ECTS

27,67 €

Any d'inici

Curs 2007-08

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Castellà (90%) Català (5%) i Anglès (5%)

Places

20

Coordinació

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Preinscripció i Matrícula
Preinscripció i Matrícula
Preinscripció i Matrícula
Estudis en simultaneïtat
Estudis en simultaneïtat
Estudis en simultaneïtat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Fotos i vídeos
Fotos i vídeos
Fotos i vídeos

Per què estudiar aquest màster?

  • Creus que la producció d’aliments d’alta qualitat total no es pot fer de qualsevol manera?
  • Vols tenir una sòlida formació en Sanitat Vegetal i en Protecció Integrada de Cultius amb un component pràctic de al menys el 40% i que fa èmfasi en el respecte al medi ambient i a la salut humana?
  • Vols tenir l’acreditació d’assessor en Gestió Integrada de Plagues (GIP)?
  • T’agrada la feina professional de camp, o pot ser, t’agrada més una feina de recerca?
  • No t’importa el treball dur si tens l’acompanyament i el suport d’un quadre de professors dedicats i compromesos amb les tutories personalitzades?
  • Vols gaudir d’un gran ambient entre els companys d’estudis, resultat també de les hores passades en els nombrosos viatges de pràctiques que faràs?
  • T’agradaria tenir la possibilitat de participar, amb suport econòmic, en el desenvolupament dels nostres projectes de recerca?
  • Vols viure en una ciutat d’una mida humana, on desplaçar-se a peu o bicicleta és possible, viure és relativament barat i realitzar activitats socials és fàcil?

 

Doncs, has trobat el màster que buscaves: Màster en Protecció Integrada de Cultius de la Universitat de Lleida.

Sergi Latorre (Curs 2021-22)

Per endinsar-se en el món de la sanitat vegetal des d'un punt de vista científic i crític. Aquest màster m'ha permès conèixer el conjunt d'eines que s'utilitzen en la protecció de cultius i saber com s'implementen a la pràctica. Personalment, el màster PIC m'ha ajudat a entendre la protecció de cultius des de les diferents estratègies i decidir quina utilitzar en cada cas.

Òscar Teixidó (Curs 2021-22)

Perquè la protecció vegetal sostenible és fonamental, ara gaire bé més que en cap altre moment, donat el cada cop més elevat nombre d’habitants al món, i donada la clau alimentària que suposa un maneig òptim dels cultius. Un punt òptim entre els models orgànics i els intensius de producció en cultius és l’enfoc integrat, que tracta sistemàticament i de forma científica el control sostenible dels camps agroalimentaris. En el màster es tracten temes de protecció vegetal integrada, interessants i polèmics en l’actualitat, com ara l’ús de fitosanitaris, cultius transgènics, l’ús d’insectes estèrils, la implementació de pràctiques culturals eficaces, etc., en camps d'estudi que van des de la malherbologia i la patologia vegetal a l’entomologia, amb pràctiques tant de laboratori com de sortides a camp i a la indústria. I compta amb un professorat bastant rigorós, d’àmplia experiència.

Kevin Hernández (Curs 2019-20)

Les meues raons per estudiar el màster PIC van ser que era habilitant per a realitzar estudis de doctorat. Al ser de 90 crèdits em donava més formació que els altres màsters en especialitats que busquen actualment les empreses del sector Agrobiotecnológic i associacions de defensa vegetal.
A més, t'habilita per a ser gestor de plagues i usuari professional qualificat de productes fitosanitaris.

Diana La Forgia (Curs 2013-14)

El máster te ofrece una visión completa de las futuras oportunidades laborales en agronomía y, sobre todo, en protección de cultivos. Lo que considero de crucial importancia, es que el estudiante está preparado en manera completa para su vida futura, como investigador, y para el trabajo práctico en empresas. El programa de máster ofrece un enfoque exhaustivo de estudio práctico en campo y en laboratorio. Creo que este tipo de enfoque es fundamental y crucial para ayudar al futuro profesional a prepararse para su carrera profesional.

Diego Cruz (Curs 2010-11)

La razón por la cual decidí estudiar el máster PIC, es porque es uno de los pocos másteres en el mundo que ofrece un conjunto de asignaturas que permiten entender de forma global el manejo integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas. Adicionalmente, la Universidad de Lleida está localizada en una zona de Cataluña con una industria agrícola fuerte, lo que permite tener profesores que de forma constante están en contacto con productores y conocen las necesidades de ellos. Por otra parte, mi interés personal era la entomología, en concreto estudiar métodos para controlar las plagas sin afectar negativamente el medioambiente y en el máster PIC encontré un grupo de profesores e investigadores expertos en diferentes áreas de la entomología.

Miquel Àngel Galán (Curs 2010-11)

Per molts motius. Destacaré els que, en el meu cas, em van influir més: Per l’alta qualitat docent. Pel bon ambient i la companyonia, tant amb altres estudiants com amb el professorat. Pels grups reduïts en els que s’imparteixen les classes, ja que això fa augmentar la interacció professor - estudiant. Per les sortides i classes pràctiques.

Javier Ochoa de Eribe (Curs 2009-2010)

Un dels actors més importants que han de protagonitzar la neutralització climàtica són els productors agrícoles: els pagesos. Apaivagar els efectes nocius de la contaminació està a les mans del sector primari. Hem de garantir suficients aliments per tota la població i, a més a més, han de ser aliments assequibles i nutritius. Europa ha adquirit el compromís de reduir a la meitat l’ús de plaguicides i fertilitzants d’ací al 2030. I això només es pot fer amb na agricultura cada vegada més professionalitzada. El coneixement de les plagues, les malalties, la flora que conviu amb els nostres cultius, i tot el seu maneig és imprescindible per assolir un objectiu tan ambiciós. Una formació tan completa com la que proporciona el Màster de Protecció Integrada de Cultius és una eina molt potent per ajudar a portar la nostra Agricultura a bon port.

Què m'ha aportat aquest màster en la meva carrera professional?

Kevin Hernández (Curs 2019-20)

Després de cursar-lo puc dir que m’ha influit positivament en la meua carrera professional, obrin-me les portes com a ADV i en empreses amb investigació relacionada amb el sector agrari. La formació en anàlisi de dades estadística m’ha sigut molt útil a l’hora de prendre decisions basades en els resultats d’experiments i les altres m’ha donat coneixements generals per conèixer les plagues, males herbes i patògens de alguns cultius.

Les sortides al camp i les visites a diversos centres d’investigació i universitats em van donar la oportunitat de conèixer a molts professionals del sector i la problemàtica relacionada amb els cultius fora de Lleida.

Us recomano fer el Màster de Protecció Integrada de Cultius per millorar el coneixements a nivell personal i professional.

Diana La Forgia (Curs 2013-14)

El máster fue fundamental para mí. En aquel momento buscaba exactamente este tipo de estudios. Miré en diferentes universidades europeas y el Máster PIC me pareció el más completo para lo que eran mis planes, y me permitió acceder al doctorado y continuar así mis estudios, con una sólida formación a mis espaldas. Las materias estudiadas eran fundamentales para el tipo de camino que seguía y me permitieron plantearme mis proyectos de investigación de forma multidisciplinar.

Tras muchos años de estudio, actualmente trabajo como investigadora en entomología para un centro de investigación agronómica en Suiza.

Diego Cruz (Curs 2010-11)

Gracias al máster PIC, y en especial sus profesores he logrado tener una carrera exitosa en el área de entomología. En mi caso, me decidí por un enfoque de investigación y en la Universidad de Lleida, logré obtener un contrato a medio tiempo para desarrollar mi trabajo final de máster en el área de control etológico de insectos plaga de la vid por medio del uso de feromonas en el departamento de Química. Luego de ello, continué en la UdL el doctorado en el departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal con el grupo de entomología y en este mismo departamento obtuve mi primer contrato postdoctoral gracias al apoyo y confianza de los profesores del máster. Todo el recorrido profesional realizado en la UdL y bajo la tutoría y patrocinio constante de los profesores del máster PIC me sirvieron no solo para obtener un conocimiento teórico sino también para el diseño experimental y estructuración y ejecución proyectos de investigación. Actualmente tengo una empresa de producción de insectos para la alimentación humana y también soy investigador de la Universidad de Salamanca desarrollando probióticos y dietas para alimentar insectos.

Miquel Àngel Galán (Curs 2010-2011)

El meu àmbit de treball és la realització d’assajos EOR amb productes fitosanitaris. Cada dia, dintre del meu àmbit laboral hi ha alguna o més d’una referència directa amb allò relacionat amb el màster PIC; és a dir, el màster PIC té una influència directa, continua i molt positiva en la meva carrera professional, a més, en molts àmbits diferents i per la majoria d’assignatures.

Sortides professionals

Una enquesta d’abril de 2021 entre el/les titulats/des del màster en Protecció Integrada de Cultius, contestada pel 60 %, mostra que el percentatge de la seva ocupació és del 98 % i que la gran majoria ha trobat feina en menys de 3 mesos (fins i tot, abans d’acabar el màster). Més de la meitat treballen en l’empresa privada i la resta ho fan en administracions públiques i en universitats (fent la seva tesis doctoral o ja com investigadors/res). A l’empresa privada, la majoria treballen com assessors en Gestió Integrada de Plagues (GIP) o al servei tècnic. Les empreses privades que ocupen més titulats del màster són les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) i les empreses de productes fitosanitaris.

Presentació del màster

El Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius de la Universitat de Lleida es va iniciar en el curs acadèmic 2007-2008 i actualment s’ofereix conjuntament amb la Universitat Jaume I ila Universitat de Girona i la participació de la Universitat Politècnica de Catalunya. El màster s'estructura seguint les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES).

El Màster en Protecció Integrada de Cultius ofereix als estudiants una formació en Sanitat Vegetal en els àmbits de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, també forma investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. El màster ofereix diferents assignatures optatives per a què els seus estudiants acabin amb una formació orientada a l’exercici professional o amb una formació orientada a la carrera investigadora. En els dos casos, els titulats obtenen el reconeixement com assessors de protecció integrada.

Full informatiu del màster

Universitats col·laboradores

logo jaume 1      UdG Logo sense fons  UPC      UdL ETSEA Logo